rest-api-slide

HERE REST-API’s bieden flexibele en snelle toegang tot een veelheid aan kaartgegevens en -functies. Ontwikkelaars kunnen REST-API’s gebruiken om om taken uit te voeren die variëren van series geocodeverzoeken, geavanceerde rapporten van verkeersincidenten tot het creëren van een isolijnenroute.

Zie de lijst van onze REST-API’s hieronder of probeer de API Explorer om de kracht van HERE REST-API’s te ervaren.


Kaarttegel-API
De kaarttegel-API biedt u afzonderlijke kaartbeeldtegels voor alle gebieden ter wereld en ‘s werelds meest hoogstaande en actuele kaarten; de kaarttegels kunnen worden geleverd in verschillende afmetingen, uitvoeringen en zoomniveaus en creëren prachtige kaarten voor uw locatietoepassingen. Daarnaast biedt de kaarttegel-API u de flexibiliteit van de keuze uit verschillende kaartweergaveopties zoals basis of hybride met satellietbeelden en terrein, die via verschillende kaartschema’s kunnen worden geoptimaliseerd voor dag- of nachtmodus of voor desktop of mobiele schermen, zodat bepaalde gegevens prominenter worden en eenvoudiger in uw toepassingen gebruikt kunnen worden.

Kaartbeeld-API
De kaartbeeld-API is een REST-API die snelle en eenvoudige toegang biedt tot voorgerenderde kaartbeelden voor alle gebieden ter wereld.

U kunt deze dienst gebruiken om een bepaalde geografische locatie, interessante punten, routes, wendingspunten en overzichten van knooppunten weer te geven. Belangrijke gegevens zoals locatie, radius, zoomniveau, kaarttype, etc. worden gespecificeerd door parameters in eenvoudige url-verzoeken. De resulterende kaartbeelden kunt u in uw toepassingen opnemen.

Locatiekaarten-API
Met de locatiekaarten-API kunt u locaties en locatiegerelateerde gegevens in diverse formaten downloaden om integratie in diverse toepassingen te vergemakkelijken. Deze omvat drie belangrijke diensten: de diensten Locatieopsporing, Tegelgegevens en JSON-gegevens.

De dienst Locatieopsporing maakt het zoeken naar locaties binnen een door een kader omsloten gebied mogelijk.

Met de dienst Tegelgegevens kunnen png- of js-tegels voor meer dan 9000 locaties worden gedownload. De tegels zijn voorgerenderde afbeeldingen met een transparante achtergrond die bedoeld zijn als extra laag bovenop de kaarttegels.

De dienst JSON-gegevens maakt het downloaden van JSON-modellen mogelijk voor een meer gedetailleerde weergave van locaties met polygonen, verbindingen, toegangspunten (in- en uitgangen) en informatie over winkels of interessante locaties. Deze kan worden gebruikt als standalone-product, als u zelf de rendering wilt doen, of in combinatie met de dienst Tegelgegevens voor het creëren van interactie met png-tegels. De gegevens kunnen worden gerenderd voor een betere aansluiting op bepaalde toepassingsvereisten zoals achtergrondkleuren, categoriekleuren, lettertypen en meer.

Routeplanning-API
De routeplanning-API levert de beste routes op basis van intelligente route-algoritmen, waarbij rekening wordt gehouden met uitgebreide sets attributen die in de kaart zijn ingesloten. U kunt nauwkeurige instructies krijgen over hoe u een bestemming bereikt, over de geschatte aankomsttijd of over een geoptimaliseerde route die is afgestemd op verschillende omgevingen. De routeplannings-API omvat ook routeplanning voor voetgangers en openbaar vervoer en is daarmee ook toegerust op gebruik door consumenten.

Enterprise routeplanning-API
De Enterprise routeplanning-API levert de beste routes op basis van intelligente route-algoritmen, waarbij rekening wordt gehouden met uitgebreide sets attributen die in de kaart zijn ingesloten. U kunt nauwkeurige instructies krijgen over hoe u een bestemming bereikt, over de geschatte aankomsttijd of over een geoptimaliseerde route die is afgestemd op verschillende omgevingen. Deze API maakt gebruik van kwalitatief hoogstaande navigatiegegevens die in de HERE-kaarten beschikbaar zijn, zoals realtime verkeersgegevens en historische verkeers- en vrachtwagengegevens, om zakelijk georiënteerd gebruik zoals routeplanning voor vrachtwagens en isolijnenroutes mogelijk te maken.

Matrix routeplanning-API
De Matrix routeplanning-API berekent routes tussen M x N locaties en biedt aanvullende routegerelateerde informatie zoals realtime verkeersupdates. De route-informatie bestaat uit een grafische weergave van de route en een gedetailleerde routebeschrijving. Deze API stelt karteringstoepassingen in staat de geografische weergave van de route samen met de kaartgegevens te renderen, zodat de route op de kaart wordt weergegeven.

De Matrix routeplanning-API kan worden aangepast, zodat routeberekening en aanvullende informatie kunnen worden afgestemd op zowel gebruikers- als zakelijke toepassingen en op specifieke toepassingsdoeleinden.

Geocoder-API
De Geocoder-API biedt drie kernfuncties: geocoding, omgekeerde geocoding en oriëntatiepunt-geocoding. Deze zijn alle drie beschikbaar via dezelfde gebruikersomgeving.

Geocoding vindt een adres op basis van tekstinvoer. Naast de geografische coördinaten van een adres omvat het resultaat ook volledige en correct gespelde adressen. De adresinvoer kan een gekwalificeerd, gestructureerd adres zijn of een enkelvoudige zoektekst in willekeurige vorm met volledige of gedeeltelijke adresinformatie.
Omgekeerde geocoding gaat uit van de invoer van geografische coördinaten (breedtegraad/lengtegraad). Het resultaat van omgekeerde geocoding omvat het dichtstbijzijnde adres of gebiedsinformatie. De resultaten worden gerangschikt naar de nabijheid tot de invoerlocatie of een bepaald gebied.
Oriëntatiepunt-geocoding combineert geocoding, het zoeken naar oriëntatiepunten en omgekeerde geocoding. Het ondersteunt het zoeken naar adressen, gebieden, streken, oriëntatiepunten en locaties van nationaal belang. Oriëntatiepunt-geocoding ondersteunt eenvoudige omgekeerde geocoding en accepteert vele formaten van geografische coördinaten.

De Geocoder string analyzer kent het verschil in adresformaten tussen landen; de uitvoer omvat dan ook gelokaliseerde adreslabels. Geocoder ondersteunt vele talen en schrijfscripts. Het bevat vele geavanceerde opties zoals het tellen van resultaten, ruimtelijke filters en de insluiting van aanvullende gegevens in de resultaten, zoals de vorm van postcodegebieden, dwarsstraten of administratieve codes.

Geocoder bestrijkt alle 196 landen van de wereld en overige gebieden. Premium dekking tot op huisnummerniveau is beschikbaar voor meer dan 90 landen. In die landen krijgt u nauwkeurige resultaten met voortdurend geüpdatete verkeerskaarten, nauwkeurigheid tot aan de voordeur met Point Addressing voor 222 miljoen adressen in meer dan 50 landen en op adresbereik gebaseerde interpolatie en extrapolatie elders. Geocoder omvat ook geselecteerde dekking op straatniveau voor meer dan 40 landen en geselecteerde dekking op plaatsniveau voor de resterende landen en gebieden.

Batch Geocoder-API
Met de Batch Geocoder-API kan de gebruiker tot een miljoen regels adressen voor geocoding in één upload aanbieden. De resultaten van geocoding worden in een tekstbestand geschreven dat als download beschikbaar is.

Voor elke adresinvoer kan het resultaat ofwel een enkel record zijn dat precies met de invoer overeenkomt, ofwel een aantal records dat op relevantie is gerangschikt. Gebruikers kunnen wachten op een kennisgeving per e-mail of vragen naar de status van de taak en de resultaten downloaden als de taak voltooid is.

Custom locatie-API
Via de dienst Custom locatie kunnen csv- of xml-bestanden met specifieke locaties of interessante locaties worden geüpload voor weergave in uw karteringstoepassingen. De dienst Custom locatie geeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen automatische en handmatige geocoding van locaties, afhankelijk van uw toepassings- en bedrijfsomgeving, en laat u deze locaties via een eenvoudig te gebruiken gebruikersbeheermodule in een database beheren.

De API voor de dienst Custom locatie biedt ondersteuning voor complexe geospatiale en logische zoekopdrachten, waarmee u verkregen resultaten op de kaart kunt weergeven binnen een bepaalde afstand of een bepaald gebied, of die aan bepaalde kenmerken voldoen.

Plaatsen-API
De plaatsen-API is een webdienst waarmee u interactieve toepassingen kunt bouwen voor het zoeken naar plaatsen, voor verkenningen, het ophalen van informatie en voor interactie. Met gebruikmaking van uw eigen look en feel kunt u een dienst creëren met vergelijkbare kenmerken als die van de HERE-kaarten.

Het hoofdkenmerk van de plaatsen-API is uw gebruikers te helpen bij het vinden van plaatsen en interessante locaties die voor hen relevant zijn. De API ondersteunt het zoeken in teksten en biedt suggesties voor plaatsnamen, typen en adressen. Met behulp van de wereldwijde database van HERE zal een gevonden plaats uitgebreide informatie opleveren zoals adres, openingstijden, telefoonnummer, website en geografische locatie. Als interactieve dienst kunt u de plaatsen-API inzetten om uw gebruikers te laten kennismaken met het delen en beoordelen van locaties en met het uploaden van afbeeldingen.

Verkeers-API
In stedelijke gebieden over de hele wereld houden miljoenen sensoren verkeersstromen bij en bieden daarmee slimme doorstromingsgegevens en grafieken die via de verkeers-API toegankelijk zijn. De verkeers-API ondersteunt de weergave van realtime verkeersgegevens zoals doorstromings- of incidentgegevens en van historische snelheidspatronen.

Begin vandaag nog met het HERE-platform!

Registreer voor een evaluatie- of basissleutel of neem contact met ons op en vraag naar een zakelijke licentie.